Nüans Müzik Orff Atölyesi Etkinliği

Erken müzik eğitimi 3-6  yaş orff atölye programının amacı, çocuğun kendi deneyimlerinden yola çıkarak müzikteki ritimleri ve melodileri dinleyerek keşfetme ve taklit etme yöntemiyle öğrenmedir. Çocuk için en vazgeçilmez olan oyun kurma ve müziğin temel yapıtaşı (müzikte  doğaçlama), çeşitli drama tekniklerinden yararlanarak müziği hikaye olarak anlatma ve öğretme biçimi, hayal gücünü destekleme dediğimiz yöntem tekniğinin uygulanması çeşitli beden hareketleri desteğiyle müzik eşliğinde seslerin ve zihnin özgürce ifade biçimine deneme ve yanılma yöntemiyle olanak sağlar. Orff eğitimi dersinin temelinde orff çalgılarının çalınması eğitimci  tarafından öğretilir . Çocuklarla birlikte farklı enstürman seslerini tanıma ve temel  öğrenme ritim ve nota bilgisi edinme  , enstürmanlara dokunma ,ritimlerine uygun biçimde çalma ,hikayelendirme , dans etme , hayal kurma  şarkı söyleme gibi çeşitli eğlenceli oyun ve beden haraketleri yöntemlerden  yaralaranarak,  çocuğun   enstürman çalma  becerisine kolaylık sağlar ve temelini oluşturur.

Eğitimin  temelinde  çocuğa kattığı  psikolojik yararlar şunlardır:
 1. Toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirme
 2. Kendini kolay ifade edebilme becerisi ve özgüven oluşumuna destek verme
 3. Beyinin  sağ(duygusal)ve sol (bilişsel ) bölümünün gelişmesini desteklemek,
 4. Oyun kurma becerisi ve sosyalleşme, daha duyarlı ve töleranslı olmak.
Orff atölyesi çeşitli  orff ritm enstürmanlarını çalma becerisi  ve temel müzik kültürü oluşturulması amaçlanır. Orff Dersinin temel amacı çocuklarda  müzik sevgisini oluşturmaktır.Aynı zamanda çocukların ilgisini çeken hareketli ve eğlenceli bir derstir. 
 Erken yaş ve okul öncesi  müzik  orff eğitimine katılan   öğrencilerin ve okula yeni başlayan öğrencilerin, okul kaygısı, adaptasyon sorununu yenme ve derslerde başarı oranın artışında yaşıtlarına oranla farkedilecek şekilde ilerleme sağlandığı gözlemlenmiştir. Orff dersi küçük yaş grubuna hitap ettiği için, uygulayan öğretmenin  yönetimde olup, grup dersi olarak verilmektedir. Orff dersi Eğlenceli ve bol katılımlı bir ders olup, okul öncesi grubuna uygun olarak  hazırlanmıştır.
Derste kullanılan enstürmanlar:
 • orff davulları,
 • ritm çubukları,
 • def,
 • marakas,
 • zil vb. çeşitli ritim estürmanlarıdır.

Orff Dersinde kullanılan enstürmanların nasıl çalınacağı  uygulayıcı tarafından çocuklara  öğretilir ve müzik eşliğinde çocuklarla birlikte öğrenilen enstürmanlar çeşitli beden hareketlerinden yararlanarak doğaçlama yoluyla çalınır.

Aynı zamanda;
 • dans etme,
 • ritm tutma,
 • şarkı söyleme becerisi kazanma,
 • müziğin içindeki sesleri ve ritmi duyumla ayırabilme kabiliyeti kazanma,
 • ince motor becerileri geliştirme,
 • hareket,
 • dikkat koordinasyon becerisi gelişimi

müzik eğitimi yoluyla destek sağlayacak çalışmalarla öğrenilir ve  öğretmen eşliğinde çocuklarla birlikte uygulanır.

Temel olarak  orff dersinin çocuğa psikolojik ve beyin gelişimi destekleyici  katkılarının sağlanmasından yanında ,öncellikle çocuğun bir enstrüman çalmaya ilgi duyması müziği sevmesi, müziğin içinde duyduğu bir enstrüman sesini ve ritmi ayırabilecek düzeye ulaşması, ileride tercih ettiği takdirde tüm enstrümanları çalabilecek temel müzik kulağı ve ritim duygusunun gelişmiş olması ve yeni öğrendiği müzikleri enstrümanına uygularken  daha  müzikal biçimde yorumlama becerisi kazanmaktır.
Aynı zamanda Orff eğitimini alan çocuk toplum içinde kendisini duygusal olarakta  daha rahat ifade edebilme becerisi kazanacaktır. Enstrüman eğitimine kolaylık sağlayan konsantrasyon olgusu ve zeka gelişimi, öğrendiği hareketi daha kolay enstrümana uygulama becerisi ve ince motor gelişminin ilerlemiş olması sayesinde, hiç orff dersi almadan enstürman eğitimine başlamış bir çocuğa oranla Orff eğitimine düzenli katılmış  bir çocuğun enstrümanına daha kolay adapte olabildiği ve başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!